Flag
📢📢 การแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 📍 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ให้แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ⏰ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2566 🔎 ง่ายๆ ผ่านช่องทางนี้ 👉🏻 https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/ หรือทางแอปพลิเคชัน SMART VOTE
 
ข่าว กรุงเทพมหานคร

รป.กทม.ร่วมประชุมครูหนองจอก มุ่งเน้นดูแลพัฒนาการเด็ก พัฒนาคุณภาพสวัสดิการครู

  (27 พ.ค.66) แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผู้บริหารเขตหนองจอก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม รร.มัธยมวัดหนองจอก เขตหนองจอก     พ

อ่านเพิ่มเติม »
วิดีโอประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไวกิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้รวมไว้ให้ที่นี่ 

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200